Waarom leven cacaoboeren in Ghana in armoede? Wat zijn de gevolgen van duurzaamheidstransities in Europa voor boeren aan de andere kant van de wereld? Wat hebben financiële instellingen te maken met het voedsel dat we eten?

Dit zijn de soort vragen waar ik onderzoek naar doe: hoe zit het met macht en ongelijkheid in voedsel (handel) en landbouw.

Bijna elk dieet op aarde is geglobaliseerd. Dat betekent dat een verandering in de productie of consumptie in het ene land gevolgen heeft voor consumenten en producenten elders. Ik bestuur initiatieven die beogen het voedselsysteem eerlijker en duurzamer te maken en onderzoek hoe ze uitpakken in de praktijk, vaak aan de andere kant van de wereld. Wat hebben boeren er in Peru er aan dat hun bananen hier verkocht worden met een label ‘Fair Trade’? Kunnen digitale technologiëen er voor zorgen dat de verdiensten in de keten eerlijker verdeel worden?

En hoe verhoudt zich dit allemaal tot de bredere Politieke Economie: de macht van de grote bedrijven en van overheden?

Vanuit de gedachte dat één blik maar een deel van plaatje laat zien, combineer ik in mijn onderzoek altijd meerdere perspectieven. Als je op deze manier verder kijkt zie je dat lokale oplossingen onverwachte positieve resultaten kunnen opleveren voor duurzaamheid.

Macht en ongelijkheid in Voedselketens

Senior onderzoeker & kritische stem in de dialoog over internationale samenwerking, landbouw en voedselketens.

Ik heb 16 jaar ervaring als onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (duurzame ketens), Universiteit Utrecht (eerlijke voedselsystemen), en Wageningen Universiteit (voedselsysteemtransformatie).

In een wereld vol uitdagingen zoals klimaatverandering en voedselonzekerheid, moeten we duurzame oplossingen vinden die inclusief en rechtvaardig zijn.

Over Dr. Ellen Mangnus

Met mijn verhalen probeer ik bij te dragen aan een beter begrip van armoede en ongelijkheid, in de context van landbouw en internationale voedselketens.

Verandering begint met vragen stellen bij vanzelfsprekendheden. Daarom wil ik verhalen vertellen die aanzetten tot nadenken en hopelijk mensen in beweging brengen.

Voedsel, landbouw, ontwikkeling, dát zijn de thema’s die me aan het hart liggen en waar ik over schrijf. Hoe komt het dat sommige mensen het beter hebben dan andere? Welke structurele oorzaken liggen daaraan ten grondslag? En belangrijker: hoe kunnen we dat veranderen?

In mijn artikelen en columns probeer ik de complexiteit van het wereldvoedselsysteem inzichtelijk te maken, om mensen aan het denken te zetten.

Ik schreef o.a. voor Vice Versa, de Correspondent, de Groene Amsterdammer, Vork, Filosofie Magazine, MO*Be en NRC, en de Volkskrant.

Verhalen met een globale blik

Juist in gesprek met anderen komen mensen tot inzichten. Dat stimuleer ik door het modereren van dialoog, panel discussies, programma evaluaties, conferenties en symposia.

Ik wil mensen aanzetten tot nadenken, en ze een inspirerende dag geven. Het liefst op het vlak van internationale samenwerking, landbouw, en voedselketens.

Als dagvoorzitter is mijn doel om verschillende ideeën en aannames boven tafel te krijgen. Pas dan kun je echt in gesprek. Mijn doel is dat mensen geprikkeld worden en met een breder en rijker beeld naar huis gaan.

Ik werkte onder andere samen met het Netherlands Food Partnership, NWO, Partin, Stichting Networc, Debathuis de Pletterij.

Een inhoudelijke Dagvoorzitter die de juiste vragen stelt

“Ik geloof dat het blootleggen van machtsverhoudingen en ongelijkheden ons kan helpen te begrijpen welke veranderingen nodig zijn voor een eerlijkere wereld”

Boeken

Communiceren over je onderzoek is essentieel om verandering te bewerkstelligen. Daarom schrijf ik naast artikelen ook (mee aan) boeken.

Ellen Mangnus, 2024

Kijk niet weg, in gesprek met Jan Pronk

Dit boek is een kritische dialoog tussen twee generaties. Journalist en onderzoeker Ellen Mangnus gaat het gesprek aan met Jan Pronk, voormalig enfant terrible van de PvdA en volgens menigeen ‘het geweten van links’. Na veertig jaar pragmatische politiek snakt de wereld naar een groter verhaal. Noem het een visie, een vergezicht of een moreel kompas.

Ellen Mangnus, 2023

Levenslang activist

Hans Beerends en de strijd voor een eerlijke wereld

Hans Beerends is de nestor in Nederland van de wereldwijde strijd tegen kolonialisme, racisme en dictatuur. In de jaren zestig raakt hij betrokken bij acties rondom Vietnam, Zuidelijk-Afrika en eerlijke handelsverhoudingen.

Na zestig jaar actievoeren maakt Hans Beerends samen met auteurs Ellen Mangnus en Marc Broere de balans op. Wat heeft de strijd voor een eerlijke wereld opgeleverd? Hoe kun je optimistisch blijven als je de kranten openslaat? Hoe breng je mensen in beweging? Op deze urgente vragen heeft Hans Beerends steeds weer een positief antwoord.

Meer boeken

Ik schreef ook mee aan andere boeken:

  • Veertien missies voor Europa, Nieuwe denkers over een vrije, gelijke en democratische toekomst, Boom Uitgeverij, 2024
  • Foerageren of fabrieksworst. Voedsel voor de superdiverse stad, Uitgeverij van Gennep, 2022
  • Northern Ghana Life, if God breaks your leg, he will teach you how to limp, Noordboek, 2018
  • 65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, hoe nu verder? LM Publishers, 2015
  • Minder hypes meer Hippocrates, Een positieve injectie voor de ontwikkelingssector, LM Publishers, 2015
  • From Tropical Root to Responsible Food- Enhancing Sustainability in the Spice Trade, KIT Publishers, 2011
  • Dealing with small scale producers- Linking Buyers and Producers, KIT Publishers, 2010

Een goed gesprek is het begin

Is jouw organisatie op zoek naar een expert op het gebied van voedsel, landbouw en ontwikkelingssamenwerking? Ik kom graag met jullie in contact.

Heb jij een evenement waarvoor je een dagvoorzitter of inhoudelijk expert zoekt? Ik help jullie vanaf het begin met een mooi programma, en het aan elkaar praten van de dag.

info@ellenmangnus.nl