Boek

Minder hypes meer Hippocrates

MARC BROERE, ELLEN MANGNUS

Een positieve injectie voor de ontwikkelingssector

Ontwikkelingssamenwerking maakte lange tijd onbetwist deel uit van onze Hollandse trots. Nu wordt het nut ervan steeds vaker in twijfel getrokken en de betrokken organisaties worstelen met het verdedigen van hun bestaansrecht. In Minder hypes, meer Hippocrates halen journalist Marc Broere en ontwikkelingseconoom Ellen Mangnus op een beschouwende, filosoferende en observerende wijze de discussie uit de waan van de dag. Ze plaatsen en duiden deze binnen bredere trends in de maatschappij en spreken ontwikkelingswerkers moed in om het plezier in – én de zin van – hun werk weer terug te vinden.

De auteurs roepen ontwikkelingsorganisaties en hun werknemers op om in de geest van de eed van Hippocrates trouw te zweren aan basiswaarden als solidariteit en kwaliteit, in plaats van telkens achter nieuwe hypes met bijbehorende geldstromen aan te rennen. Door internationale samenwerking vorm te geven op een manier die past bij de complexe tijd waarin we leven, kunnen we weer de constructieve en gewaardeerde bijdragen leveren waar we naar streven. Het boek bevat een reeks uiteenlopende recepten om weer een gezonde en vitale sector te worden.